Fijn wonen tot op hoge leeftijd!

Een nieuwe levensfase brengt nieuwe vragen met zich mee. Dat speelde bijvoorbeeld toen u voor het eerst zelfstandig ging wonen, een partner vond, kinderen kreeg, ging werken en op vele andere momenten. Steeds speelde daarbij uw woning een belangrijk rol. Zo ook in de seniore levensfase.

Vragen als: Hoe gaat het straks met mijn gezondheid? Wat wil ik nog allemaal doen? Kan ik mijn woning aanpassen of moet ik verhuizen? Maar hoe werkt dat dan? En, wat kost het?

Met Utrecht Voor Later inspireren we. We laten zien hoe andere senioren wonen en welke keuzes zij hebben gemaakt. En, we laten zien waar u terecht kunt met vragen of waar u direct actie kunt ondernemen.