Deze website maakt gebruik van Cookies

Deze website gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees meer.

Ons land kent twee soorten huurwoningen: sociale huurwoningen en woningen in de vrije sector. Woont u nu in een (misschien te grote) sociale huurwoning en denkt u erover om te verhuizen? Dan is het goed te weten welke regels er tegenwoordig gelden. Hier leest u wat de belangrijkste regels zijn. Eén van die regels is: als u een grote sociale huurwoning achterlaat, heeft u voorrang bij het vinden van een sociale huurwoning voor senioren die meer bij uw leven nu past.

De 1e vraag: ‘Waarom zou ik eigenlijk verhuizen?’

Senioren zoals u vragen zich geregeld af hoe lang hun huidige huis nog een fijn thuis blijft. Zij stellen zichzelf vragen als:

  • ‘Nu gaat het nog goed, maar hoe lang nog?’
  • ‘Wordt het niet te groot allemaal?’
  • ‘Zijn alle ruimtes nog veilig en bereikbaar als ik achteruit ga?’
  • ‘Zou ik in een nieuw thuis minder woonlasten hebben?’

Het is verstandig om eens goed stil te staan bij dit soort vragen. Is uw huidige woning nog een prettig thuis als het trappen lopen minder wordt, als de mensen om u heen wegvallen of als u geen eigen vervoer meer hebt? Bedenk ook: naarmate u ouder wordt, kunnen uw opties minder worden. Dan kan het zomaar gebeuren dat alleen een woonvoorziening nog haalbaar is. Nu kunt u nog kiezen voor bijvoorbeeld een appartement met alle voorzieningen vlakbij (winkels, apotheek, openbaar vervoer). Dat kan later misschien niet meer.

Een keuze waar u niet alleen voor staat

Er zijn allerlei instantie die u kunnen helpen bij het maken van deze beslissing. Zij helpen u ook bij vinden van een nieuwe sociale huurwoning en bij het verhuizen. Zo kent de gemeente Utrecht een seniorenadviseur. Klik hier voor meer informatie over de verhuisadviseur voor senioren.

Eerst kijken of u nog ingeschreven bent

Denkt u serieus over een mogelijk andere sociale-huurwoningen, dan moet u om te beginnen de volgende acties ondernemen:

De senioren makelaar van de gemeente kan u helpen met zoeken.

Belangrijke drempel van uw sociale huurwoning: de inkomensgrens. Sociale huurwoningen worden verhuurd door woningcorporaties. Deze moeten zich aan wettelijke regels houden bij de toewijzing van woningen in de sociale sector. Uw inkomen is zo’n bepalende regel. 80% van de woningen van woningcorporaties gaat naar huurders met een laag jaarinkomen. Heeft u een hoger inkomen dan kunt u huren in de vrije huursector.

Met urgentie toch uw sociale huurwoning krijgen

Naast het inkomen wordt ook gekeken naar urgentie: hoe hard heeft u uw nieuwe sociale huurwoning nodig. Voor senioren kunnen de volgende urgentieregels gelden:

  • Leeftijd (uw huidige woning is niet meer passend of veilig)
  • Medische indicatie
  • U laat een schaarse (meestal grotere) woning achter

Recht op huurtoeslag?

Gaat u huren, dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag. Daarvoor gelden zowel minimale als maximale huurprijzen en inkomensgrenzen. Op toeslagenaanvraag.nl leest u alles over deze grenzen. Hier kunt u ook binnen twee minuten een berekening laten maken. Sinds kort wordt ook vermogen meegenomen in uw recht op huurtoeslag. Let op: uw vermogen (zoals spaargeld) wordt niet meegenomen bij de inkomenstoets. Het heeft dus geen invloed op uw kans op een sociale-huurwoning, wel heeft het invloed op de huurtoeslag.

Huurtoeslag bij huren in verzorgingshuis

Wist u dat het ook mogelijk is om huurtoeslag te krijgen als u in een verzorgingshuis huurt? De woning moet dan wel een eigen ingang, toilet en kookgelegenheid hebben. Binnen bepaalde regels kan huurtoeslag ook voor onzelfstandige woonruimtes gelden (woning waar geen eigen ingang, toilet of keuken aanwezig is). Deze moet dan deel uitmaken van een woongebouw en de ruimte moet verhuurd worden voor o.a. groepswonen voor ouderen.

Regelingen voor senioren

Wordt de huur van uw nieuwe thuis hoger dan wat u nu betaalt? Of moet u kosten maken voor de verhuizing? Gemeenten hebben vaak speciale regelingen of hulp bij het regelen/organiseren. Lees hier meer over de regelingen voor senioren: