Een opgeruimd huis geeft een opgeruimd gevoel. Een goede huishoudelijke hulp doet dan ook meer dan stofzuigen, de vaat wassen, strijken of de ramen lappen. Huishoudelijke hulp zorgt ervoor dat u zich zo lang mogelijk prettig voelt thuis. Hier leest u hoe u zelf huishoudelijke hulp kunt regelen en waar de gemeente u bij kan helpen.

Huishoudelijke hulp: de basis-spelregels

Gemeenten hebben allerlei zorgtaken, huishoudelijke hulp hoort daar niet vanzelfsprekend bij. In eerste instantie zorgen inwoners zelf voor hun eigen huishouden en alles wat daarbij komt kijken. U betaalt daarom ook zelf voor huishoudelijke hulp. Pas als het om een bepaalde reden (ziekte, ouderdom, lichamelijke gebreken) niet meer lukt, kunt u bij de gemeente terecht. U kunt dan mogelijk vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hulp krijgen. Lees nu verder hoe dit precies werkt, wat u zelf betaalt en wat de gemeente mogelijk bijbetaalt.

Eerst zelf op zoek naar huishoudelijke hulp

In principe regelt en betaalt u dus huishoudelijke hulp zelf. U kunt misschien eerst mensen in uw omgeving vragen en inschakelen: familie, vrienden, kennissen, of vrijwilligers. Ook kunt u zelf particuliere hulp inschakelen.

Huishoudelijke hulp via de gemeente

De gemeente kijkt eerst samen met u of u het zelf kunt regelen. Lukt dit niet dan kan de gemeente voor u hulp bij het huishouden aanbieden. Als u via de gemeente huishoudelijke hulp krijgt, betaalt de gemeente een deel en u betaalt zelf een deel. Hoeveel u betaalt, hangt af van onder andere uw inkomen en spaargeld. Dit wordt precies uitgerekend door het CAK, die u ook de facturen stuurt. Wilt u meer weten?

Zelf hulp inkopen

Komt u niet in aanmerking voor hulp via de Wmo? Dan kunt u zelf hulp inkopen tegen een voordelig tarief. U betaalt een bedrag tussen € 9,00 en € 10,50 per uur. Om voor dit bedrag hulp te kunnen inkopen, moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • het jongste lid van het huishouden is 67 jaar of ouder;
  • u heeft een Wmo-voorziening (bijvoorbeeld een rolstoel of traplift);
  • u krijgt langdurig persoonlijke verzorging aan huis (bijvoorbeeld hulp bij douchen en aankleden);
  • u heeft een indicatie voor een verpleeghuis;
  • u krijgt dementiezorg;
  • u bent mantelzorger (u zorgt voor een familielid)

Voldoet u aan een van deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met een van deze organisaties.

Regel het via de gemeente of kies zelf

Als de gemeente heeft besloten u huishoudelijke hulp te bieden kunt u dat op twee manieren regelen. De gemeente levert de hulp in natura. Dat wil zeggen dat zij ervoor zorgt dat er iemand bij u langs komt om het huishouden te doen. U kunt ook kiezen voor een  persoonsgebonden budget, een pgb. In dit geval kunt u zelf iemand inhuren om de hulp te leveren of zelf een organisatie kiezen. U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank, de SVB, ontvangt uw budget en beheert deze. U dient de rekeningen in bij de SVB en zij betalen daarna de huishoudelijke hulp.