Deze website maakt gebruik van Cookies

Deze website gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees meer.

Nu u ouder wordt en meer thuis bent, is dat thuis misschien wel belangrijker dan ooit. Hier zijn uw spullen, herinneringen, hier bent u op uw gemak. Tenminste, zolang u zich nog goed kunt redden. Met zorg thuis kunt u fijn thuis blijven wonen.

Er kan een moment komen dat u het niet allemaal meer op uw eigen houtje redt. Het huishouden wordt een opgave. Het kost u moeite uzelf te verzorgen. Gelukkig zijn er allerlei manieren om hulp en zorg in te schakelen. Er staan allerlei mensen klaar om u thuis te helpen. Voor elke vraag is er tegenwoordig een passend antwoord.

‘Wie helpt mij met het huishouden?’

Dit is vaak het eerste dat minder goed lukt. Er zijn drie mogelijkheden om hierbij hulp thuis te zoeken.

  1. Kijk eerst of u een beroep kunt doen op mensen om u heen: familie, vrienden, kennissen, vrijwilligers. Dit noemen we mantelzorgers. Verderop leest u wat er mogelijk is als deze mantelzorger (even) niet meer kan bijspringen.
  2. U kunt ook denken aan particuliere huishoudelijke hulp.
  3. Lukt dit allebei niet, omdat u bijvoorbeeld geen huishoudelijke hulp kunt betalen? Dan kunt u terecht bij de gemeente. Deze kan vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een voorziening voor u treffen. Zo biedt de gemeente Utrecht 105 basisuren huishoudelijke hulp per jaar. U betaalt hierbij een eigen bijdrage. Maar hoe dan ook betaalt u altijd minder, ook omdat de gemeente u extra huishoudelijke hulp tegen een gunstig tarief kan aanbieden. Voor ondersteuning vanuit de Wmo komt er eerst een medewerker bij u langs die de mogelijkheden met u bespreekt.

‘Wat als mijn mantelzorger uitvalt?’

Het kan altijd gebeuren dat uw mantelzorger zelf ziek wordt, het even niet meer aankan of bijvoorbeeld met vakantie gaat. Neem dan contact op met de gemeente via een van de buurtteams. Een medewerker kijkt samen met u wat er nu tijdelijk mogelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: dagbesteding, kortdurende opvang of vervangende zorg thuis. Ook is het mogelijk om particuliere ondersteuning in te schakelen of een vrijwilliger te vragen om mee te helpen. Zo helpt u uw mantelzorger om goed voor u te blijven zorgen.

Midden in het leven blijven staan

Wanneer dagelijkse bezigheden niet meer zo goed lukken is het fijn om daar ondersteuning bij te krijgen. Daarbij kunt u denken aan het behouden van uw dagritme (opstaan, afspraken nakomen), dagbesteding, vervoer of begeleiding bij persoonlijke verzorging zoals douchen en aankleden. Als u merkt dat u moeite krijgt met deze dagelijkse bezigheden is het verstandig om hulp te organiseren.

‘Ik heb meer persoonlijke zorg thuis nodig. Wie kan ik nu vragen?’

Hebt u thuis verpleegkundige zorg nodig? Bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, douchen en aankleden? Of hulp bij het innemen van medicijnen? Ga dan naar de huisarts of de wijkverpleegkundige. Zij wijzen u de weg naar de zorg, die u nodig hebt. Verpleegkundige zorg thuis wordt betaald door uw zorgverzekeraar.

‘Kan ik thuis 24 uur per dag zorg krijgen?’

Hebt u langdurig intensieve zorg nodig? Zorg die 24 uur per dag beschikbaar moet zijn? Dan moet u contact opnemen met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Want voor intensieve zorg hebt u een indicatie nodig van het CIZ.

Wat doet het CIZ? Het onderzoekt eerst uw situatie. Vervolgens bepaalt het CIZ op welke zorg u recht hebt. Het kan zijn dat u het beste kunt verhuizen naar een verpleeghuis of verzorgingshuis. Maar soms is het ook mogelijk intensieve zorg bij u thuis te organiseren. Kijk voor meer informatie op de website van het CIZ.