Deze website maakt gebruik van Cookies

Deze website gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees meer.

Inwoners die zo lang, zo prettig en zo veilig mogelijk thuis blijven wonen: dat is waar gemeenten zich voor inzetten. Uw woning aanpassen is vaak nodig om fijn en veilig te blijven wonen. Daarbij kunnen kleine of grote aanpassingen nodig zijn. Denkt u aan het verwijderen van drempels, bredere deuren, schakelaars op een handiger hoogte, aangepaste keuken of sanitair, een elektrische deuropener of lichtflitsbel.

Er is veel mogelijk. Maar elke woning aanpassing kost geld. Dus rijst meteen de vraag: ‘Hoe ga ik dat betalen?’ Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen in sommige situaties bijspringen. Voor senioren met een koophuis is soms een ‘blijverslening’ een optie.

Bijdrage gemeente voor woningaanpassing

De gemeente draagt mogelijk bij aan uw woningaanpassing als het gaat om aanpassingen die nodig zijn om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. En: de aanpassingen zijn niet door uzelf te realiseren. Wil de gemeente uiteindelijk bijdragen aan uw aanpassing, dan heeft u eerst een Wmo-indicatie nodig. Hiervoor vraagt u een gesprek aan met de gemeente. Voor hulp vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage kunt u hier berekenen. Dit is een inschatting. De werkelijke bijdrage kan hiervan afwijken.

Sommige gemeenten kiezen ervoor om geen vergoeding voor een aanpassing te geven, maar een verhuisvergoeding. Bijvoorbeeld wanneer een aanpassing erg veel geld kost.

Uw huurwoning aanpassen: even met de woningcorporatie overleggen

Huurt u via een woningcorporatie? De Wmo zegt dan dat u met een Wmo indicatie zonder toestemming van de corporatie de woning mag aanpassen. U hoeft deze later niet in de oude staat terug te brengen. Er zijn wel grenzen aan wat u mag doen. Die grens wordt bepaald door de gemeente die de Wmo uitvoert. De woningcorporatie heeft wel het recht vooraf gehoord te worden door de gemeente. Vraag dus vooraf bij uw gemeente of u de wijziging direct mag aanbrengen.

Uw eigen woning aanpassen: mogelijk recht op een Blijverslening

Sommigen gemeenten verstrekken ‘Blijversleningen’. U kunt dan tegen gunstige tarieven geld lenen om uw eigen huis aan te passen. Belangrijk is dat u de lening inzet om langer thuis te blijven wonen. Op dit moment is het in de Gemeente Utrecht (nog) niet mogelijk om een blijverslening aan te vragen.

Woningaanpassing via uw zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars vergoeden hulpmiddelen om bijvoorbeeld lichten, ramen en deuren te bedienen. Ook een lichtflitsbel voor mensen met een slecht gehoor kan vergoed worden. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.