Deze website maakt gebruik van Cookies

Deze website gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees meer.

Hoe maak je ouderenzorg toekomstbestendig? Met die vraag ging netwerkinitiatief Beter Thuis op 1 januari 2019 van start. Beter Thuis draagt bij aan het feit dat mensen niet alleen langer maar ook beter thuis kunnen blijven wonen. Dit doen ze samen met bewoners, professionals en netwerken.

Zelfstandig en vitaal

Beter Thuis start bij de vraag en betrekt senioren vanaf het begin bij wat zij belangrijk vinden om gelukkig en waardig oud te worden. Onder meer via enquêtes, wijkgesprekken en supermarktbezoeken. ‘Twee thema’s komen steeds naar boven’, zegt Ingrid Horstik (projectleider Beter Thuis). ‘Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. En ze willen vitaal blijven.’ Op die twee thema’s richt Beter Thuis zich daarom. ‘We faciliteren nieuwe samenwerkingen tussen senioren, professionals, en vrijwilligersorganisaties. Deze initiatieven versterken de vitaliteit van senioren en dragen eraan bij dat zij langer zelfstandig thuis wonen.’ Door die verbinding kan Beter Thuis onverwachte, nieuwe combinaties in wonen, zorg en welzijn maken.

Resultaten en kansen

Tijdens pilots op wijkniveau onderzoekt Beter Thuis in hoeverre een initiatief werkt en op te schalen is. Ingrid: ‘Samenwerkingspartners leren van en met elkaar. De wijk is ons living lab. We kijken samen naar resultaten van onze pilots, naar verbeterpunten én naar kansen voor 2020. Bij ideeën voor de toekomst zoeken we bovendien steevast aansluiting bij bestaande initiatieven. Zo willen we steeds weer nieuwe verbindingen tot stand brengen die ouderen vooruit helpen.’

Inmiddels zijn er verschillende pilots en initiatieven van start gegaan:

Klusdienst

De klusdienst is duidelijk een initiatief waarbij we senioren ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen. Dit is een initiatief van buurtvereniging de Bouwsteiger. Senioren en chronisch zieken kunnen en beroep doen op vrijwilligers om kleine klussen in en om het huis gedaan te krijgen. Denk aan vervangen van een kraan leertje of het ophangen van een schilderij. Senioren en chronisch zieken doen hier een beroep op. De kluscoördinator besteedt de helft van de tijd aan de klus en de andere helft aan sociaal contact.

De Derde Helft

De sportkantine als nieuwe ontmoetingsplek voor senioren is een doorslaand succes. Wekelijks komen meer dan 50 senioren in het paviljoen van sportvereniging Hercules bijeen om zich daar vermaken met spelletjes, tennis, koersballen of gewoon een kop koffie. Het gaat om met elkaar bewegen maar ook elkaar ontmoeten staat centraal.

Pilots met zorgtechnologie

Beter Thuis kijkt ook naar technologische mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is Tessa de sociale Robot. Tessa ondersteunt senioren bij het dagelijks leven. Voor senioren die de robot gebruiken is Tessa heel belangrijk. Zij helpt hen bijvoorbeeld met het herinneren aan belangrijke afspraken zoals b.v. met de specialist.

Een ander voorbeeld is de ouderentablet Memory Lane. Memory Lane is een voor senioren ontwikkelde touchscreen, die er uitziet als een digitaal fotolijstje. De Memory Lane en bijbehorende app maken dat je met elkaar verbonden kan blijven als familie. Zeker voor senioren met een klein netwerk of een netwerk op afstand kan dat een uitkomst zijn. Memory Lane is speciaal ontwikkeld voor senioren en kan worden bediend zonder technische kennis.

Woonmaatjes

Veel senioren in bepaalde delen van Utrecht Noordoost wonen in (te) grote huizen. Sommige van hen wonen alleen en gebruiken maar een deel van het huis. De risico’s zijn groot; doordat de huizen niet zijn aangepast op de leeftijd van hun gebruikers kunnen onveilige situaties ontstaan. Bovendien ligt eenzaamheid op de loer. Daarnaast is er in Utrecht grote behoefte aan meer (studenten)woningen. Kunnen we ouderen met jongeren matchen en samenbrengen onder één dak?