Deze website maakt gebruik van Cookies

Deze website gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees meer.

Een opgeruimd huis geeft een opgeruimd gevoel. Een goede huishoudelijke hulp doet dan ook meer dan stofzuigen, de vaat wassen, strijken of de ramen lappen. Huishoudelijke hulp zorgt ervoor dat u zich zo lang mogelijk prettig voelt thuis. Hier leest u hoe u zelf huishoudelijke hulp kunt regelen en waar de gemeente u bij kan helpen.

Huishoudelijke hulp: de basis-spelregels

Gemeenten hebben allerlei zorgtaken, huishoudelijke hulp hoort daar niet vanzelfsprekend bij. In eerste instantie zorgen inwoners zelf voor hun eigen huishouden en alles wat daarbij komt kijken. U betaalt daarom ook zelf voor huishoudelijke hulp. Pas als het om een bepaalde reden (ziekte, ouderdom, lichamelijke gebreken) niet meer lukt, kunt u bij de gemeente terecht. U kunt dan mogelijk vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hulp krijgen. Lees nu verder hoe dit precies werkt, wat u zelf betaalt en wat de gemeente mogelijk bijbetaalt.

Eerst zelf op zoek naar huishoudelijke hulp

In principe regelt en betaalt u dus huishoudelijke hulp zelf. U kunt misschien eerst mensen in uw omgeving vragen en inschakelen: familie, vrienden, kennissen, of vrijwilligers. Ook kunt u zelf particuliere hulp inschakelen.

Huishoudelijke hulp via de gemeente

De gemeente kijkt eerst samen met u of u het zelf kunt regelen. Lukt dit niet dan kan de gemeente voor u hulp bij het huishouden aanbieden. Als u via de gemeente huishoudelijke hulp krijgt, betaalt de gemeente een deel en u betaalt zelf een deel. Hoeveel u betaalt, hangt af van onder andere uw inkomen en spaargeld. Dit wordt precies uitgerekend door het CAK, die u ook de facturen stuurt. Wilt u meer weten?

Zelf hulp inkopen

Komt u niet in aanmerking voor hulp via de Wmo? Dan kunt u zelf hulp inkopen tegen een voordelig tarief. U betaalt een bedrag tussen € 9,00 en € 10,50 per uur. Om voor dit bedrag hulp te kunnen inkopen, moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • het jongste lid van het huishouden is 67 jaar of ouder;
  • u heeft een Wmo-voorziening (bijvoorbeeld een rolstoel of traplift);
  • u krijgt langdurig persoonlijke verzorging aan huis (bijvoorbeeld hulp bij douchen en aankleden);
  • u heeft een indicatie voor een verpleeghuis;
  • u krijgt dementiezorg;
  • u bent mantelzorger (u zorgt voor een familielid)

Voldoet u aan een van deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met een van deze organisaties.

Regel het via de gemeente of kies zelf

Als de gemeente heeft besloten u huishoudelijke hulp te bieden kunt u dat op twee manieren regelen. De gemeente levert de hulp in natura. Dat wil zeggen dat zij ervoor zorgt dat er iemand bij u langs komt om het huishouden te doen. U kunt ook kiezen voor een  persoonsgebonden budget, een pgb. In dit geval kunt u zelf iemand inhuren om de hulp te leveren of zelf een organisatie kiezen. U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank, de SVB, ontvangt uw budget en beheert deze. U dient de rekeningen in bij de SVB en zij betalen daarna de huishoudelijke hulp.